شروع دوره جدید راه اندازی کسب و کار اینترنتی

اطلاعات بیشتر
ورود و ثبت نام

خرید اقساطی

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

واریز اقساط دوره به مبلغ یک میلیون تومان

۹۰۰.۰۰۰ تومان

واریز اقساط دوره به مبلغ نهصد هزار تومان

۵۰۰.۰۰۰ تومان

واریز اقساط دوره به مبلغ پانصد هزار تومان

مبلغ دلخواه

از این طریق خودتان می‌توانید مبلغ را وارد و واریز نمایید